Formularz rejestracyjny

Klasa akademicka

Klasa akademicka w Liceum Collegium Gedanense ma stanowić połączenie edukacji licealnej z uniwersyteckim typem kształcenia, co ma zaowocować większymi możliwościami rozwojowymi. Uczenie się tylko i wyłącznie pod katem egzaminów testowych mocno ogranicza możliwości rozwojowe uczniów.

Naczelnym priorytetem jest pobudzanie zainteresowań, skłanianie do podjęcia dodatkowych starań, doskonalenie posiadanych już umiejętności oraz zdobywanie ponad programowej wiedzy. Klasa akademicka ma pomóc uczniom rozpoznać własne predyspozycje intelektualne i osobowościowe tak, aby ułatwić w przyszłości wybranie właściwego kierunku studiów adekwatnego do prezentowanej wiedzy i kompetencji. Klasa akademicka skierowana jest przede wszystkim do osób, które w przyszłości chcą podjąć studia uniwersyteckie lub medyczne.

klasa akademickaAtuty to :

  • mała liczba osób w klasie
  • nieograniczone możliowści wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • język obcy na poziomie rozszerzonym
  • duże doświadczenie kadry w przygotowaniu uczniów do matury i studiów
  • pomoc psychologiczna i pedagogiczna
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów dyslektycznych
  • niskie czesne 330,-zł miesięcznie.( Wpisowe 450,- zł)
  • stały kontakt ze środowiskiem akademickim Trójmiasta
  • analiza predyspozycji ułatwiających wybór określonych kierunków studiów