Formularz rejestracyjny

Klasa design

Klasa  Design  otwiera nowe spojrzenie na kreowanie otaczającego Cię świata. Zajęcia dodatkowe z architektury wnętrz, mody i multimediów przeznaczone są dla osób, które poszukują niestandardowych rozwiązań dla swojej przyszłości.

Nowy profil jest odpowiedzią na szybko zachodzące zmiany we współczesnym świecie. Obok „starych zawodów” powstają nowe, oparte na podejściu zakładającym zmianę dotychczasowego modelu współpracy. Przykładem może byc tzw. „Design Thinking”, powstały w USA na Uniwersytecie Stanforda, propagujący nowy sposób radzenia sobie z problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia.

Wysokość czesnego 330,- zł miesięcznie. Wpisowe 450,- zł

Klasa design.